Meer informatie is te verkrijgen via:

Secretariaat:
Heidi Damen
06 – 20 40 17 34

E-Mail:
info@tvona.nl